09:00 – 11:00: Nevenka Čavlek – Može li se turističko poslovanje smatrati inovativnim?
11:30 – 14:00 Jurica Pavičić – Održive konkurentske prednosti institucija kulture i umjetnosti

CroatiaEnglish