Odjel za turizam i komunikacijske znanosti

Odjel za turizam i komunikacijske znanosti vuče korijene iz 1972. godine kad je tadašnja Pedagoška akademija u Zadru (kao dio tadašnjeg Filozofskog fakulteta) osnovala dvogodišnji turistički studij humanističke orijentacije s dva usmjerenja: Turistička kultura Selektivni turizam. Imajući u vidu svu kompleksnost i interdisciplinarni karakter fenomena turizma, ideja studija u Zadru bila je da se turističkoj i kulturnoj djelatnosti ponude stručnjaci koji se do tada u Hrvatskoj na turističkim studijima nisu obrazovali, a koji bi, uz neizbježnu ekonomsku, posjedovali prije svega kulturološku, pedagošku, komunikološku i humanističku izobrazbu.

Temeljem takvih polazišta 1994. pokrenut je i četverogodišnji sveučilišni studij Kultura i turizam na novopokrenutom istoimenom odsjeku i čijim se završetkom stjecao akademski naziv diplomiranog turističkog komunikologa. Suradnjom sa Sveučilištima u Zagrebu i Mariboru, 2001. godine na Odsjeku je pokrenut i Poslijediplomski znanstveni magistarski i doktorski studij iz informacijskih znanosti. Osnivanjem Sveučilišta u Zadru 2003. navedeni odsjek postaje Odjel za informatologiju i komunikologiju, koji nakon reforme visokog školstva 2005. i razvojem novih studija, od 2009. djeluje pod imenom Odjel za turizam i komunikacijske znanosti.

Odjel izvodi jedn preddiplomski sveučilišni studij Kultura i turizam i tri diplomska sveučilišna studija: Poduzetništvo u kulturi i turizmu za stručni akademski naziv magistra ekonomije, Kulturna i prirodna baština u turizmu, Novinarstvo i odnosi s javnostima, s istoimenim stručnim magistarskim nazivima. U okviru programa ERASMUS plus Odjel bilježi snažnu dolaznu i odlaznu mobilnost kako nastavnika tako i studenta Odjela.

Temeljem sporazuma s Filozofskim fakultetom u Zagrebu i s pripadajućim mu Odsjekom za informacijske znanosti kao nositeljem, pokrenut je 2010. i novi doktorski studij iz informacijsko-komunikacijskih znanosti, na kojem Odjel djeluje kao suradnička ustanova.

U razdoblju od 2002. do 2004. Odjel je kao partner sudjelujelovao u međunarodnom Tempus projektu „Champions of Entrepreneurship“. Danas Odjel sudjeluje na dva EU projekta “Obnova i turistička valorizacija kulturno turističkog kompleksa Kneževe palače”, RC.1.1.05-0117 te „Ravnatelj: profesija i kvalifikacija, a ne funkcija“, HR. 3. 1. 15 – 0040. Odjel je organizirao i pet međunarodnih znanstvenih konferencije: Kraglski Dalmatin – 200 godina zadarskog i hrvatskog novinstva u europskom kontekstu (2006.); Mediji i turizam (2009.) i u suradnji sa Sveučilištem u Klagenfurtu: 4th Symposium on European Issues „What Will Be? Analysis and Visions for Europe“; Pilgrimage and Sacred Places in Eastern Europe (2012.); Myths of Tourism (2013.).

Na Odjelu je danas zaposleno 23 djelatnika, od toga jedan redoviti profesor u trajnom zvanju, jedan izvanredni profesor, sedam docenata, četiri doktora znanosti u nastavnim i suradničkim zvanjima, devet predavača i suradnika, od kojih je sedmoro u procesu sticanja doktorata te tajnica Odjela.

Pored toga, Odjel u sklopu organizacije stručnih ekskurzija za svoje studente redovito ostvaruje kontakte s brojnim srodnim odjelima i znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu te organizira posjete turističkim sajmovima, agencijama i predstavništvima turističkih zajednica. Do sada su organizirani posjeti Londonu, 2002.; Salzburgu, Beču i Minhenu, 2005.; Amsterdamu, Parizu, Briselu i Kölnu, 2006.; Dublinu, 2007.; Berlinu, 2008.; Edinburghu, 2009.; Milanu, 2009.; Berlinu, 2013; Klagenfurt-Lugano-Minhen, 2014.

Odjel za turizam i komunikacijske znanosti

CroatiaEnglish