O ljetnoj školi

Ljetna škola kulturnog turizma ima za cilj jačanje kapaciteta za upravljanje kulturno turističkom destinacijom, i to na način da podigne stupanj znanja i vještina potrebnih za razvoj kvalitetnih kulturnih turističkih proizvoda i unaprjeđenje kulturno turističke ponude grada.

U okviru projekta ”Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače“, ljetna škola predstavlja jedan od projektnih elemenata. Zadaća ovog projektnog elementa je razviti sustav obrazovanja kojim će se, kratkoročno i dugoročno riješiti deficit znanja i vještina u području razvoja kulturnih turističkih proizvoda i njihove učinkovite promocije. Program ljetne škole u potpunosti je financiran iz sredstava projekta.

Kako bi se dugoročno odgovorilo na izazov nedostatka znanja i vještina potrebnih za unaprijeđenije kulturno turističke ponude destinacije projektni partner Sveučilište u Zadru (Odjel za turizam i komunikacijske znanosti) ovim projektom će pokrenuti posebnu Međunarodnu ljetnu školu kulturnog turizma koja omogućuje primjenu novih znanja i iskustava u području kulturnog turizma za generacije studenata koji dolaze. Na taj način stvaraju se novi specijalizirani kadrovi, promovira se grad i Sveučilište te se u dugom roku doprinosi imidžu Zadra kao kulturno turističke destinacije. Polaznici škole ujedno su svojevrsni ambasadori Zadra u svijetu.

Prva Međunarodna ljetna škola kulturnog turizma održat će se od 24. 8. 2015. – 29. 8. 2015. u Zadru na Sveučilištu u Zadru, Novi kampus, Franje Tuđmana 24i, , Multimedijalna dvorana 117.  U školi će sudjelovati studenti Sveučilišta u Zadru te za studente partnerskih sveučilišta: Università della Svizzera italiana (USI), Lugano i Sveučilišta u Zagrebu te Turistice iz Portoroža.

Cilj ljetne škole je poticati zajedničku suradnju i razmjenu mišljenja među studentima i profesorima u međukulturalnom i multidisciplinarnom okružju, u svrhu stjecanja novih znanja na području kulturnog turizma. Polaznici će prisustvovati predavanjima, radionicama i diskusijama na temu kulturnog turizma, marketinga u kulturi i turizmu, održivog razvoja destinacije,  inovativnosti i konkurentnosti u turizmu, korištenju novih tehnologija i sl.

CroatiaEnglish