Dobrodošli

O PROJEKTU:

Naziv projekta:  Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače
Naziv korisnika: Grad Zadar
Projektni partneri: Sveučilište u Zadru, Narodni muzej Zadar, TZG Zadra, ZADRAnova
Ukupna vrijednost projekta: 37.799.651,00 kn
EU sufinanciranje projekta: 35.679.090,57 kn (94,39%)

Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2014. - 30.09.2016.
Element projekta: Jačanje kapaciteta za upravljanje kulturno turističkom destinacijom
Aktivnost: Ljetna škola kulturnog turizma: "Upravljanje razvojem destinacije kulturnog turizma"

CroatiaEnglish